Lääkkeiden annosjakelu

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa lääkkeet jaetaan asiakkaalle valmiisiin annostelukertakohtaisiin annospusseihin, mikä parantaa lääkehoidon onnistumista ja turvallisuutta monin eri tavoin. Koneellinen jakelu minimoi jakeluvirheet, joita käsinjakelussa tapahtuu helposti etenkin, jos lääkeitä on paljon. Jokaisen annospussin päälle on kirjattu erikseen ottopäivä ja ajankohta, mikä helpottaa lääkkeen oton muistamista ja estää tuplalääkitystä. Apteekissa tarkistetaan, että käytössä on vain potilaan tarvitsemat lääkkeet eivätkä hoidot aiheuta haitallisia yhteisvaikutuksia. Lisäksi palvelu vähentää turhia kustannuksia, koska asiakkaalle toimitetaan kerrallaan vain kahden viikon lääkkeet. Näin voidaan vähentää myöskin lääkitysmuutosten aiheuttamaa lääkehävikkiä.

Koneellinen annosjakelu soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joilla on useita pysyvästi käytössä olevia lääkkeitä ja hankaluuksia niiden jakamisessa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää annosjakelupalvelusta ja opastamme sen käyttöönottoon liittyvissä asioissa. Palvelu on maksullinen.

Tarjoamme myös lääkkeiden dosettijakelua niille, joille koneellinen annosjakelu ei sovellu esimerkiksi tiuhaan vaihtuvien annosmuutosten vuoksi.