Reseptien uudistaminen

Uudistamme perusterveyshuollon reseptisi maksutta. Uudistaminen edellyttää henkilökohtaista pyyntöä, jonka voi tehdä asioidessasi apteekissa tai videoapteekin välityksellä.

Reseptin voi uudistaa, kun alkuperäisen reseptin kirjoittamisesta on kulunut enintään 28 kuukautta. PKV- ja huumausainelääkemääräykset voi uudistaa 16 kuukauden ajan. Uudistaminen on mahdollista vain resepteihin, joista on ennen niiden voimassaolon päättymistä toimitettu lääkkeitä vähintään yhden kerran. Terveydenhuollon yksikölle lähetetty uudistamispyyntö on voimassa 8 vuorokautta. Lääkkeen määrääjä voi sinä aikana uusia reseptin tai hylätä pyynnön. Reseptiä, jonka uudistamispyyntö on kertaalleen hylätty, emme voi yrittää uusia uudelleen.